SZKOŁA KSIĄŻNICE

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Email Drukuj PDF

Kalendarz roku szkolnego

 • 2 września 2019r. - rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 23 – 31 grudnia 2019r. - zimowa przerwa świąteczna
 • 2-3stycznia 2020r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych
 • 8 stycznia 2020r. - klasyfikacja śródroczna
 • 10 stycznia 2020r. - zakończenie I semestru
 • 13-26 stycznia 2020r. - ferie zimowe
 • 21-23 kwietnia 2020r.- egzamin ósmoklasisty (dni wolne od zajęć dydaktycznych)
 • 9 - 14 kwietnia 2020r. - wiosenna przerwa świąteczna
 • 12 czerwca 2020r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 19 czerwca 2020r. - klasyfikacja końcoworoczna
 • 24-25 czerwca 2020r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych
 • 26 czerwca 2020r. - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 27 czerwca - 31 sierpnia 2020r. - ferie letnie

W dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego na terenie szkoły nie będą realizowane zajęcia dydaktyczne. Szkoła zapewnia natomiast w tych dniach zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.


Uroczystości i imprezy szkolne:

 • 2.09.2019 - Rozpoczęcie roku szkolnego – B.Borzęcka
 • 1.10.2019 - Pasowanie na ucznia i na przedszkolaka – T.Burdzy,M.Górnisiewicz, D.Pryga, N.Wątorek
 • 11.10.2019 - Dzień Nauczyciela – I.Helowicz
 • 8.11.2019 - Święto Niepodległości – K.Nowak, W.Ozga
 • 28.11.2019 – Andrzejki – A.Foryt, I.Helowicz,M.Górnisiewicz, D.Pryga, N.Wątorek
 • 6.12.2019 – Mikołajki – M.Górnisiewicz,D.Pryga,N.Wątorek
 • 20.12.2019 – Jasełka – D.Pryga, I.Helowicz, klasowe spotkania wigilijne -wychowawcy
 • 30.01.2020 – Karnawał z Babcią i Dziadkiem – T.Burdzy, N.Wątorek
 • 6.02.2020 – Zabawa karnawałowa kl.IV-VI – wychowawcy
 • 23.03.2020 - Dzień Samorządności – B.Borzęcka, I.Helowicz
 • 22.04.2020 - Dzień Ziemi – A.Gruszecka
 • 30.04.2020 - Święto Konstytucji 3 Maja – U.Aleksiej
 • 26.05.2020 - Dzień Matki – A.Foryt, D.Pryga
 • 1.06.2020 - Dzień Dziecka, Międzyszkolny Dzień Sportu – T.Burdzy, T.Torba
 • czerwiec 2020 – Festyn Rodzinny
 • 21.06.2020 - Zakończenie roku szkolnego – E.Głodzik

Terminy spotkań z rodzicami:

 • 18.09.2019
 • 14.11.2019
 • 9.01.2020
 • 16.04.2020
Poprawiony: czwartek, 26 września 2019 20:26