SZKOŁA KSIĄŻNICE

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Email Drukuj PDF
 • 1 września 2021r. - rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 12 listopada 2021- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 • 23 – 31 grudnia 2021r. - zimowa przerwa świąteczna

 • 26 stycznia 2022r. - klasyfikacja śródroczna

 • 28 stycznia 2022r. - zakończenie I semestru

 • 14-27 lutego 2022r. - ferie zimowe

 • 14-19 kwietnia 2022r. - wiosenna przerwa świąteczna

 • 2 maja 2022- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 • maj 2022r.- egzamin ósmoklasisty - dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 17 czerwca 2022 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 • 20 czerwca 2022r. - klasyfikacja końcoworoczna

 • 23 czerwca 2022r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 • 24 czerwca 2022r. - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 25 czerwca - 31 sierpnia 2022r. - ferie letnie

W dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego na terenie szkoły nie będą realizowane zajęcia dydaktyczne. Szkoła zapewnia natomiast w tych dniach zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.Uroczystości i imprezy szkolne:

 • 1.09.2021 - Rozpoczęcie roku szkolnego

 • 5.10. 2021 - Pasowanie na ucznia

 • 26.10.2021 - Pasowanie na przedszkolaka

 • 13.10.2021 - Dzień Nauczyciela

 • 10.11.2021 - Święto Niepodległości

 • 25.11.2021 - Andrzejki

 • 6.12.2021 - Mikołajki

 • 22.12.2021 - klasowe spotkania wigilijne

 • 21.01.2022 - Dzień Babci i Dziadka

 • 9.02.2022 - Zabawa karnawałowa

 • 10.02.2022 - Zabawa karnawałowa kl I-III

 • 21.04.2022 - Dzień Ziemi

 • 29.04.2022 - Święto Konstytucji 3 Maja

 • 26.05.2022 - Dzień Matki

 • 1.06.2022 - Dzień Dziecka

 • 4.06.2022-Festyn Rodzinny

 • 23.06.2022- Zakończenie roku przedszkola

 • 24.06.2022 - Zakończenie roku szkolnego

Terminy spotkań z rodzicami:

 • 15.09.2021

 • 16.09.2021 – oddział przedszkolny

 • 17.11.2021

 • 28.01.2022

 • 27.04.2022

Poprawiony: czwartek, 23 września 2021 08:18