SZKOŁA KSIĄŻNICE

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Email Drukuj PDF

 

 • 1 września 2020r. - rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 23 – 31 grudnia 2020r. - zimowa przerwa świąteczna
 • 4-5 stycznia 2021r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych
 • 27 stycznia 2021r. - klasyfikacja śródroczna
 • 29 stycznia 2021r. - zakończenie I semestru
 • 1-17 lutego 2021r. - ferie zimowe
 • 1-6 kwietnia 2021r. - wiosenna przerwa świąteczna
 • maj 2021r.- egzamin ósmoklasisty (dni wolne od zajęć dydaktycznych)
 • 4 czerwca 2021r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 17 czerwca 2021r. - klasyfikacja końcoworoczna
 • 23-24 czerwca 2021r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych
 • 25 czerwca 2021r. - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 26 czerwca - 31 sierpnia 2021r. - ferie letnie

W dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego na terenie szkoły nie będą realizowane zajęcia dydaktyczne. Szkoła zapewnia natomiast w tych dniach zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.


Uroczystości i imprezy szkolne:

 • 1.09.2020 - Rozpoczęcie roku szkolnego
 • 9.10.2020 - Pasowanie na ucznia
 • 16.10.2020 - Pasowanie na przedszkolaka
 • 13.10.2020 - Dzień Nauczyciela
 • 10.11.2020 - Święto Niepodległości
 • 26.11.2020 - Andrzejki
 • 4.12.2020 - Mikołajki
 • 20.12.2020 - klasowe spotkania wigilijne
 • 21.01.2021 - Dzień Babci i Dziadka
 • 18.02.2021 - Zabawa karnawałowa
 • 19.02.2021 - Zabawa karnawałowa
 • 21.04.2021 - Dzień Ziemi
 • 30.04.2021 - Święto Konstytucji 3 Maja
 • 26.05.2021 - Dzień Matki
 • 1.06.2021 - Dzień Dziecka
 • 25.06.2021 - Zakończenie roku szkolnego

Terminy spotkań z rodzicami:

 • 17.09.2020
 • 19.11.2020
 • 28.01.2021

22.04.2021

Poprawiony: środa, 11 listopada 2020 19:15