SZKOŁA KSIĄŻNICE

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Wydarzenia z życia szkoły - 2022/2023

Dzień Głośnego Czytania - 28.09.2022

Email Drukuj PDF

28 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. To czas, który stwarza kolejną okazję do wprowadzenia przedszkolaków w magiczny świat bajek, opowiadań i wierszy. W ramach tej akcji uczniowie klasy II odwiedzili młodszych kolegów z grupy przedszkolnej. Dzieci w skupieniu i zaciekawieniu słuchały bajkowych opowieści oraz oglądały kolorowe ilustracje. Należy pamiętać, iż książki to jedno z najlepszych źródeł wiedzy dla dzieci, rozwijają wyobraźnię, pamięć, poszerzają słownictwo, znajomość gramatyki oraz przede wszystkim pozwalają przeżyć prawdziwe emocje. Głośne czytanie, co jest motywem przewodnim święta, jest z kolei dobrą okazją do budowania więzi i wspólnego spędzania czasu dziecka z dziadkami, rodzicami, rodzeństwem oraz kolegami. Warto więc to święto obchodzić każdego dnia! (N.Wątorek)

Poprawiony: środa, 28 września 2022 16:48
 

Światowy Dzień Pokoju - 21.09.2022

Email Drukuj PDF

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkolnych obchodach Międzynarodowego Dnia Pokoju. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1981 roku, a od 2001 roku jest corocznie obchodzone 21 września. Sta­no­wi za­chę­tę dla rzą­dzących do za­wie­szenia broni i po­wstrzy­ma­nia się od sto­sowa­nia prze­mo­cy. Dla nas wszyst­kich jest o­ka­zją do u­świa­do­mie­nia sobie, jak wiel­ką war­to­ścią jest pokój. Podczas zajęć z pedagogiem uczniowie dowiedzieli się czym jest pokój, dlaczego do niego dążymy, czym są i były wojny na świecie i jakie są ich konsekwencje. Poznali także historię symbolu pokoju - gołębia i sposoby rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy. Na zajęciach świetlicowych pod opieką pani A. Foryt wykonali plakaty „Pokój na Ziemi” oraz papierowe ozdoby symbolizujące pokój i ozdobili nimi Drzewo Pokoju. Mamy nadzieję, że taka akcja będzie zachętą dla wszystkich do powstrzymania się od przemocy i wojny oraz uświadomi, jak ważny i potrzebny jest pokój na świecie. Chociaż nie jesteśmy w stanie zbyt wiele zrobić, by na całym świecie panował pokój, to możemy wszyscy starać się, by w naszym najbliższym otoczeniu panowała dobra atmosfera, byśmy byli dla siebie życzliwi, pomocni i byśmy żyli w zgodzie i harmonii.(B.Borzęcka)

Poprawiony: środa, 28 września 2022 16:48
 

Spotkanie z policjantem - 21.09.2022

Email Drukuj PDF

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie uczestniczą w spotkaniu  z policjantem. W ramach edukacji w tym kierunku odwiedzili nas policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. W dwóch grupach kl.I-III oraz IV –VIII przeprowadzili pogadanki nt bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Funkcjonariusze przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania się po drodze pieszych i rowerzystów. Zachęcali do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe. Przestrzegali najmłodszych przed zabawami w pobliżu jezdni. Istotnym tematem pogadanki z dziećmi było właściwe zachowanie się w przypadku zaistnienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu i życiu innych, umiejętność połączenia się z numerem alarmowym. Policjant zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi. Pani policjantka mówiła na temat zagrożeń, z którymi uczniowie mogą się spotkać podczas korzystania z Internetu. Przestrzegała przed nadmierną ufnością w stosunku do osób poznanych w wirtualnym świecie. Mamy nadzieję, że przekazana kolejny raz wiedza teoretyczna znajdzie zastosowanie w praktyce.(A.Foryt)

 

Poprawiony: środa, 21 września 2022 13:12
 

Otwarcie sali gimnastycznej – 4.09.2022

Email Drukuj PDF

W niedzielę  – 4 września 2022 roku odbyło się oficjalne otwarcie i oddanie do użytku nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy  Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Książnicach. Gospodarzami uroczystości byli: pan Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec oraz pani Renata Koba - dyrektor ZSP w Książnicach.

Uroczystość, którą prowadził pan Damian Małek - dyrektor SOKiS w Chorzelowie, miała miejsce w nowym obiekcie sportowym i odbyła się w obecności zaproszonych gości, pracowników szkoły, uczniów i rodziców. Wśród znamienitych gości znaleźli się: pan Fryderyk Kapinos – poseł na Sejm, pan Bogdan Cygan - Przewodniczący Rady Gminy Mielec, proboszcz parafii pw. Jana Chrzciciela w Książnicach - ks. Marek Zaborowski oraz były proboszcz - ks. Józef Baczyński, pan Tomasz Ortyl –wicewójt Gminy Mielec, pani Barbara Szwakop - Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych, radni Gminy Mielec, dyrektorzy szkół Gminy Mielec, sołtysi sołectw: Boża Wola, Goleszów, Książnice, przedstawiciele Firmy Budowlanej ARKADA, która była wykonawcą inwestycji, przedstawiciele instytucji, z którymi szkoła współpracuje i współpracowała, a także emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz powitaniu przybyłych na uroczystość gości głos zabrała pani Renata Koba – dyrektor ZSP w Książnicach, która przedstawiła wiele ciekawych faktów z historii szkoły, a następnie wyraziła ogromną radość z powstania nowej sali gimnastycznej. Podkreśliła, że wspaniały budynek sali, na który społeczność Książnic, Goleszowa i Bożej Woli czekała wiele dziesiątków lat, to powód do satysfakcji i zadowolenia, ale także dowód na to, że marzenia się spełniają, że władze samorządowe wsłuchują się w głos mieszkańców i pozytywnie reagują na ich potrzeby. Następnie podziękowała wszystkim tym, którzy byli zaangażowani i wspierali realizację tej inwestycji. Szczególne zaś słowa podziękowania skierowała do pana Józefa Piątka – Wójta Gminy Mielec.

Potem głos zabrał  współgospodarz uroczystości - Wójt Gminy Mielec przedstawiając w swoim wystąpieniu rys historyczny budowy, źródła jej finansowania oraz krótką charakterystykę obiektu.

Następnie odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi przez Wójta Gminy Mielec, któremu towarzyszyli: dyrektor szkoły, ks. Marek Zaborowski, ks. Józef Baczyński oraz pan Andrzej Padykuła - przedstawiciel Firmy Budowlanej ARKADA.

Doniosłym momentem uroczystości było poświęcenie sali gimnastycznej. Aktu poświęcenia dokonał proboszcz parafii pw. Jana Chrzciciela w Książnicach, ks. Marek Zaborowski.

Z kolei pan Damian Małek - dyrektor SOKiS w Chorzelowie odczytał list od pana Władysława Ortyla - Marszałka Województwa Podkarpackiego, a następnie głos  zabrał Przewodniczący Rady Gminy pan Bogdan Cygan.

Kontynuując uroczystość uczniowie szkoły podstawowej oraz dzieci przedszkolne zaprezentowały część artystyczną, na którą złożyły się występy taneczne, popisy wokalne i krótkie scenki teatralne. Młodzi artyści wzbudzili zachwyt zaproszonych gości oraz dostarczyli zebranym wielu niezapomnianych wrażeń. Po występie słowa podziękowania skierowali do Wójta Gminy Mielec przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz przewodnicząca Rady Rodziców - pani Bernadeta Kudła.

Trwając w atmosferze podziękowań pani dyrektor w swoim końcowym przemówieniu wyraziła wdzięczność wszystkim za przybycie, jeszcze raz podkreśliła znaczącą rangą działań Pana Wójta, a następnie zaprosiła gości na poczęstunek.

W godzinach popołudniowych jako impreza towarzysząca otwarciu nowo wybudowanej sali gimnastycznej na terenie wokół szkoły odbył się Festyn Rodzinny. Jego organizatorami byli: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Książnicach oraz SOKiS w Chorzelowie. Patronatem honorowym imprezę objął pan Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec . Impreza była bardzo udana, wszyscy świetnie się bawili, każdy znalazł coś dla siebie,  zarówno dzieci jak i dorośli.

 

Poprawiony: środa, 21 września 2022 11:18