SZKOŁA KSIĄŻNICE

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Historia szkoły - Zmiany w szkole

Email Drukuj PDF
Spis treści
Historia szkoły
II wojna światowa
Okres powojenny
Nowa szkoła
Zmiany w szkole
Wszystkie strony

Ważniejsze zmiany w szkole

Należy nadmienić, że szkoła w Książnicach mimo posiadania instalacji elektrycznej, nie miała prądu. Dopiero 15.05.1957 r. podjęto decyzje o doprowadzeniu energii elektrycznej do budynku szkolnego. 5.03.1958 roku w szkole rozbłysło światło. Rok 1966 to rok przełomowy dla uczniów, gdyż w dniu 1 września Szkoła Podstawowa w Książnicach stała się z 7-klasowej 8-klasową szkołą podstawową z 18 uczniami ostatniej klasy.

W roku 1969 otynkowano budynek szkolny, odmalowano okna, założono blaszane podokienniki i zabezpieczono przed deszczem. W roku szkolnym 1971/1972 odeszła na emeryturę pani Janina Jarosz, która 21 lat kierowała szkołą. Nowym dyrektorem został pan Wendelin Sołtys - przeniesiony na to stanowisko z Żarówki wraz ze swoją żoną Kazimierą. Z jego inicjatywy urządzono szkolne klasopracownie przedmiotowe, wykonano część szkolnego ogrodzenia i zakupiono materiał na jego dokończenie. Nawieziono ziemi i wyrównano podwórze szkolne. W szkole zamontowano dzwonki elektryczne oraz głośniki radiowe.

W 1981 roku dyrektorem szkoły została pani Alina Szarpała. W 1982 powstała klasopracownia techniczna, założono centralne ogrzewanie, pomalowano dach, założono sieć wodociągową, zaadaptowano pomieszczenia szkolne i urządzono toalety. W następnym roku powstała klasopracownia "Rzeszowiacy", a później pracownia matematyczna. W 1986 roku wyremontowano i wyposażono oddział przedszkolny w sprzęt i pomoce naukowe. Szkoła otrzymała od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Mielcu wyposażenie placu zabaw. Dzięki staraniom rodziców w 1989r. rozpoczęto w szkole naukę religii, a 16 października 1990 roku odbyło się poświęcenie szkoły oraz uroczyste otwarcie sali katechetycznej.

Od 1997 roku funkcję dyrektora szkoły pełni pan Mirosław Burdzy. W tym czasie wyremontowano łazienki szkolne, odnowiono wszystkie sale lekcyjne (1998), urządzono boisko na podwórku szkolnym, wyremontowano plac zabaw oraz oddano do użytku nowoczesną kotłownię z instalacją gazową (1999), urządzono klasopracownię komputerową (2000). W 2001 roku w szkole wybuchł pożar, który zniszczył jedną salę lekcyjną oraz powierzchnię ścian korytarzy i klatek schodowych w szkole. Salę wyremontowano, zmieniono stolarkę w sali, stolarkę okienną na korytarzach szkolnych i pomalowano zniszczone ściany. W tym samym roku pomalowano dach szkoły i założono sieć komputerową. W 2002 roku wymieniono stolarkę okienną w klasach i wykonano elewację zewnętrzną budynku szkolnego. Tak odnowiony budynek pięknie prezentował się podczas uroczystości 50 - lecia szkoły. Kolejne większe remonty szkoły to zaadaptowanie pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby stołówki szkolnej (2003), wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w całej szkole, pomalowanie dwóch sal lekcyjnych i zastępczej sali gimnastycznej (2004), wymiana grzejników, utworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, położenie paneli w dwóch salach lekcyjnych (2005). W 2005 roku zakupiono zestaw do placu zabaw i wykonano nagłośnienie - szkolny radiowęzeł. W 2006 roku wybrukowano plac manewrowy przed szkołą, zasadzono ozdobne drzewka i krzewy, pomalowano kolejne dwie sale lekcyjne, ocieplono strop, doposażono plac zabaw i boisko do piłki nożnej w nowe bramki. W 2007 roku pozyskano drugą pracownię komputerową (Macintosh) w ramach projektu ,,Pracownie Komputerowe dla Szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zamontowano nową przesuwną bramę wjazdową, dokończono wymiany ławek w salach lekcyjnych oraz doposażono stołówkę szkolną. W 2008 roku pomalowano na nowo stołówkę szkolną, jedną salę lekcyjną a w szkolnej bibliotece wymieniono regały i utworzono "Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej" pozyskane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Poprawiony: niedziela, 25 września 2016 21:21